دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد صف ها Queues-اسلاید 25 - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد صف ها Queues اسلاید 25

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد صف ها Queues-اسلاید 25 صف ساختمان داده یست که مانند صفی از مردم که منتظر دریافت خدماتند، مدل شده.همچون پشته ها، صف ها یکی از ساده ترین انواع ساختمان داده ها می باشند. این فصل ویژگی های صف ها، تحلیل چگونگی بکار بستن آنها، و امتحان کردن پیاده سازی های متفاوت را بسط وتوسعه میدهد.
-صف لیستی است که تمام عناصر اضافه شونده از یک طرف به لیست اضافه شوند و تمام عناصر حذف شونده از طرف دیگر حذف شوند. -اولین عنصر یک صف که آماده ی سرویس گیری است جلوی صف نامیده می شود. آخرین عنصر صف، یعنی، آخرین عنصر اضافه شده، عقب(یا دم) صف نامیده می شود. کاربردها
-کاربردهای صف، تقریبا تمام کاربردهای پشته، یا حتی معمول تر ازکاربردهای پشته، است. عملیات صف
تعریف کلاس C++
روش پیاده سازی صف ها Queues
• حالات مرزیآرایه های خطی در C++
پیاده سازی حلقوی صف ها Queues در c++
کاربرد صف ها :
شبیه سازی
شبیه سازی یک فرودگاه
کلاس های موردنیاز:
اعداد تصادفی
-تعیین ویژگیهای کلاس هواپیماتوابع و روش های شبیه سازی
نتایج به دست آمده با اجرای برنامه(TRACE)
...


پاورپوینت


در


مورد


صف


ها


Queues


اعداد تصادفی


اجرای برنامه


TRACE


پیاده سازی


حلقوی


صف ها


Queues


در


عملیات


صفc


توابع


و


روش های


شبیه سازی


تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه